Reglene for inn og utleie fra bemanningsforetak skjerpes fra 1 april 2023

Stortinget har vedtatt innstramminger i arbeidsmiljølovens regler om innleie fra bemanningsforetak. Særlig gjelder innstrammingene bygge og anleggsbransjen, hvor det blant annet innføres et forbud mot innleie i byggenæringen i Oslo området.

15/2/23

Reglene for inn og utleie fra bemanningsforetak skjerpes fra 1 april 2023.

Stortinget har vedtatt innstramminger i arbeidsmiljølovens regler om innleie fra bemanningsforetak. Særlig gjelder innstrammingene bygge og anleggsbransjen, hvor det blant annet innføres et forbud mot innleie i byggenæringen i Oslo området.

Kort oversikt over endringene.

Adgangen til innleie fra bemanningsforetak for arbeid av midlertidig karakter oppheves. For mange arbeidsgivere vil dette bety at det i praksis kun vil være adgang til innleie ved vikariat.

Det er gitt to unntak.

- Innleie av helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse og omsorgstjenester

- innleie av arbeidstakere med spesialkompetanse som skal utføre rådgivning- og konsulenttjenester i klart avgrenset prosjekt.

- Det innføres et forbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.

- Rettighetene til innleide arbeidstakere styrkes. Innleide vil ha rett til fast ansettelse hos innleier etter tre år.

- Grensen mellom innleie og entreprise blir justert gjennom regulering i lov.

- Det skal etableres en godkjenningsordning for bemanningsforetak ved at den eksiterende ordningen gjennom registering hos Arbeidstilsynet utvides.

For avtaler om innleie som er inngått før loven trer i kraft 1. april, vil det gjelde en overgangsordning frem til 1. juli.

Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS har kompetanse innen arbeidsrett, og bistår bedrifter med rådgivning, herunder de nye innleiereglene.

Trenger du en advokat med høy kompetanse og personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us