Reglene for inn og utleie fra bemanningsforetak skjerpes fra 1 april 2023

Stortinget har vedtatt innstramminger i arbeidsmiljølovens regler om innleie fra bemanningsforetak. Særlig gjelder innstrammingene bygge og anleggsbransjen, hvor det blant annet innføres et forbud mot innleie i byggenæringen i Oslo området.

15/2/23

Reglene for inn og utleie fra bemanningsforetak skjerpes fra 1 april 2023.

Stortinget har vedtatt innstramminger i arbeidsmiljølovens regler om innleie fra bemanningsforetak. Særlig gjelder innstrammingene bygge og anleggsbransjen, hvor det blant annet innføres et forbud mot innleie i byggenæringen i Oslo området.

Kort oversikt over endringene.

Adgangen til innleie fra bemanningsforetak for arbeid av midlertidig karakter oppheves. For mange arbeidsgivere vil dette bety at det i praksis kun vil være adgang til innleie ved vikariat.

Det er gitt to unntak.

- Innleie av helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse og omsorgstjenester

- innleie av arbeidstakere med spesialkompetanse som skal utføre rådgivning- og konsulenttjenester i klart avgrenset prosjekt.

- Det innføres et forbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.

- Rettighetene til innleide arbeidstakere styrkes. Innleide vil ha rett til fast ansettelse hos innleier etter tre år.

- Grensen mellom innleie og entreprise blir justert gjennom regulering i lov.

- Det skal etableres en godkjenningsordning for bemanningsforetak ved at den eksiterende ordningen gjennom registering hos Arbeidstilsynet utvides.

For avtaler om innleie som er inngått før loven trer i kraft 1. april, vil det gjelde en overgangsordning frem til 1. juli.

Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS har kompetanse innen arbeidsrett, og bistår bedrifter med rådgivning, herunder de nye innleiereglene.

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us