Seland skatteforum

Seland avholder skatteforum for revisorer 11. juni 2014.

No items found.
3/6/14

Programmet er som følger:

Revidert nasjonalbudsjett

• Regjeringens forslag

(Advokat Stian Wessel og Advokat Johan S. Seland)

Skattedommer

• Conocodommen – fisjon og salg – spørsmål om endring av ligning og frister
• Om underskuddsfremføring
• Om emisjonskostnader - aktivering og kostnadsføring

(Advokat Einar Heiberg)

BFUer og prinsippavgjørelse SD

(Advokatfullmektig Liv Konow Sveen)

Mva Nytt

• E-avisdommen
• Avgiftsgrunnlaget fastsettes til reelt vederlag
• Justering ved fusjon og fisjon – bruk av hjelpeselskap

(Advokat Johan S. Seland)

Rentebegrensningsforskrift

• Ny forskrift av 24. april 2014

(Advokat Gudrun Bugge Andvord)

Ny skatteklagenemd

(Advokat Gudrun Bugge Andvord)

Enklere skatteregler for deltakerlignede selskaper

(Advokat Gudrun Bugge Andvord)

Carried Interest

Status etter ny dom

(Advokat Audun Gjøstein)

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us