Seland skatteforum

Seland avholder skatteforum for revisorer og advokater 11. og 12. juni.

No items found.
10/6/13

Seland avholder skatteforum for revisorer og advokater 11. og 12. juni.

Programmet er som følger:

Lovendringer

Særlig om endringene i revidert nasjonalbudsjett.
(Advokat Stian Wessel)

Rettspraksis

Ny rettspraksis, herunder Tronvikendommen avsagt av Høyesterett om virksomhetsbegrepet, samt grensen mellom aktiv og passiv kapitalforvaltning.
(Advokat Einar Heiberg)

Uttalelser

Utvalgte uttalelser fra FIN og SKD.
(Advokatfullmektig Liv Konow Sveen)


Renter


Nye rentebegrensningsregler for gjeld mellom nærstående – aktuelle tilpasninger.
(Advokat Gudrun Bugge Andvord)

Mva. – dommer og endringer


Særlig om kompensasjonsloven, kontorhotell og endringer i reglene for registrering ved representant.
(Advokat Johan S. Seland)

Tidfesting


Aksjesalgsvederlag – enkelte spørsmål vedrørende tidfesting og utsatt vederlag.

(Advokat Audun Gjøstein)

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us