Skriveplass hos Seland

Stud. Jur. Erik Stenvik Granly har skriveplass hos oss og arbeider med sin masteroppgave om "OECD Art. 5 - Stedskravet som vilkår for etablering av fast driftssted".

No items found.
7/1/14

Stud. Jur. Erik Stenvik Granly har skriveplass hos oss og arbeider med sin masteroppgave om "OECD Art. 5 - Stedskravet som vilkår for etablering av fast driftssted". Vi ønsker ham lykke til!

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us