Skriveplass hos Seland Orwall

Stud. jur. Kristine Hovind Bøhnsdalen har skriveplass hos oss og arbeider med sin masteroppgave om "Adgangen til å fravike de odels- og åsetesrettslige prinsipper"".

No items found.
5/1/18

Stud. jur. Kristine Hovind Bøhnsdalen har skriveplass hos oss og arbeider med sin masteroppgave om "Adgangen til å fravike de odels- og åsetesrettslige prinsipper"". Vi ønsker henne lykke til!

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us