Stian Wessel tatt opp som partner i Seland fra 1.1.2012

Skatte- og avgiftsrett er ett av Selands hovedfokusområder. Stian har fremragende kunnskap innen dette felt.

No items found.
3/2/12

Skatte- og avgiftsrett er ett av Selands hovedfokusområder. Stian har fremragende kunnskap innen dette felt. Han har vært ansatt i Seland siden 2006, og har tidligere vært rådgiver i Finansdepartementets skattelovavdeling og har forøvrig erfaring som dommerfullmektig.

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us