Styrekurs for samvirker - 27.09.2018

I samarbeid med Samvirkesenteret arrangerer vi kurset Styrets ansvar i samvirkeforetaket.

No items found.
24/5/18
Seland Orwall og Samvirkesenteret

I samarbeid med Samvirkesenteret arrangerer vi kurset Styrets ansvar i samvirkeforetaket.

Sitter du i styret i samvirkeforetak, vurderer du å påta deg styreverv, eller jobber du tett på styret i egenskap av ansatt eller rådgiver? Uansett hvilken rolle du har, trenger du kanskje mer kunnskap om hva styrearbeid i samvirkeforetak innebærer? Nå har du sjansen!  

Advokatfirmaet Seland Orwall DA er en av Norges fremste leverandører av juridiske tjenester til samvirkeforetak. Vi bistår mange samvirkeforetak i omorganiseringer og andre organisatoriske spørsmål, og har god kunnskap om samvirkelovens regler om styrets oppgaver og ansvar.

Samvirkesenteret er et medlemsbasert informasjons- og kompetansesenter og en interesseorganisasjon for samvirke som selskapsform. De driver blant annet medlemsrettede tiltak gjennom åpne kurs, seminar og annen informasjonsvirksomhet å spre kunnskap om samvirkeformen, slik at den oppfattes som en aktuell selskapsform også ved etablering av ny virksomhet. Mer informasjon på www.samvirke.org  

Påmeldingsfristen er 1. september, eller så lenge det er plass. Begrenset antall plasser, så det kan lønne seg å være rask!

Tid og sted: Torsdag 27. september, i Oslo.

Lenke til påmelding

Program og praktisk informasjon

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us