Eierskifteboka - eierskifte i landbruket

Advokat og partner i Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner, Svein Aalling, lanserer i oktober boken «Eierskifte i Landbruket» sammen med Ole Chr. Hallesby. Les om prosessen ved salg av jordbrukseiendom, og få svar på tilhørende spørsmål av juridisk, økonomisk og mellommenneskelig karakter.

13/10/22

Hvert år gjennomføres rundt 9 000 overdragelser av landbrukseiendommer i Norge. Mange familiemedlemmer og følelser er involvert. Store økonomiske verdier skifter eier. I tillegg må partene forholde seg til et omfattende og komplisert juridisk og skattemessig regelverk. I denne boken gir forfatterne en samlet fremstilling av eierskifteprosessen og svar på de fleste spørsmål som dukker opp. Etter mange års erfaring som rådgivere ved eierskifter og som forelesere på kurs, deler de sin kunnskap og erfaring.

Boken egner seg både for familiemedlemmer som er involvert i en eierskifteprosess, kjøpere og selgere av gårder i markedet, og rådgivere som skal svare på spørsmål om temaene knyttet til eierskifte av landbrukseiendommer.

Svein Aalling arbeider i dag som advokat - partner i advokatfirmaet Seland | Rödl og Partner i Oslo. Han har tidligere erfaring som advokat i Norges Bondelag og fra Skattedirektoratet. I tillegg har han vært aktiv bonde i mer enn 30 år.

For bestilling av boken: Eierskifteboka – eierskifte i landbruket

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us