Asle Skola

Om 

Asle Skola

About 

Asle Skola

Skola har bred juridisk erfaring, med hovedvekt på fast eiendoms rettsforhold for næringsdrivende og privatpersoner. Han har spisskompetanse innen kontraktsrett og arbeidsrett, og har bred forvaltningsrettslig erfaring fra departement. Skola har også mange års erfaring med internasjonale kontrakter innen sjøforsikring og fra tvisteløsning og prosedyre, og har bidratt i en ekspertgruppe i EU-kommisjonen om better regulation. Han er samarbeidsadvokat for en rekke forbund, organisasjoner og forsikringsselskaper. I tillegg til å ha engelsk som arbeidsspråk, er Skola flytende i fransk og italiensk. Skola er opptatt av å få til gode løsninger, og at du som klient hos oss skal oppnå en merverdi for din sak.

PRAKSIS

 • Partner, Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS (2022-)
 • Partner, Advokatfirmaet Seland Orwall AS (2022-2022)
 • Partner, Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS (2017-2021)
 • Advokat, Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS (2013-2016)
 • Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Solbø & Co AS (2012-2013)
 • BW Offshore - Claims manager, Kontrakts- og forsikringsavdelingen (2011-2012)
 • Sjøassuranceforeningen GARD AS - Claims executive/lawyer (2006-2011)
 • Nærings- og handelsdepartementet - rådgiver, juridisk seksjon (2002-2006)
 • Utlendingsdirektoratet - første konsulent, juridisk avdeling (1999-2002)

UTDANNING

 • Advokatbevillingen (2013)
 • Cand. Jur. Universitetet i Oslo (1999)
 • Spesialfag: selskapsrett, internasjonal privatrett og sjørett
 • Italiensk fra Universitetet i Roma (2001)
 • Fransk kontraktsrett, folkerett og int. privatrett fra Univ. i Aix-Marseille ( 1995)
 • Fransk fra Universitetet i Bordeaux (1990)

Kompetanseområder 

Selskapsrett

Selskapsrett er fundamentet i norsk og internasjonalt næringsliv. Seland | Rödl & Partner AS er en ledende juridisk rådgiver og samarbeidspartner for virksomheter med selskapsrettslige problemstillinger av varierende kompleksitet.

Les mer

Fast Eiendom

Fast Eiendom forbindes gjerne med selve grunnfjellet i hvordan mennesker bor log lever. Det gir konkrete og fysiske rammer for omfattende næringsvirksomhet.

Les mer

Areas of expertise

Selskapsrett

Selskapsrett er fundamentet i norsk og internasjonalt næringsliv. Seland | Rödl & Partner AS er en ledende juridisk rådgiver og samarbeidspartner for virksomheter med selskapsrettslige problemstillinger av varierende kompleksitet.

Read more

Fast Eiendom

Fast Eiendom forbindes gjerne med selve grunnfjellet i hvordan mennesker bor log lever. Det gir konkrete og fysiske rammer for omfattende næringsvirksomhet.

Read more

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us