Fra nyttår er arbeidsgiveransvaret i konsern blitt utvidet.

Utvidelsen innebærer at enkelte arbeidsgiverfunksjoner nå gjelder for alle selskap som inngår i samme konsern, også utenlandske selskap.

27/2/24

Ved nedbemanning har arbeidsgiveren plikt til å tilby annet passende arbeid innenfor selskapet etter arbeidsmiljøloven § 15-7 annet ledd. I dag er arbeidsgivers plikt avgrenset til det selskapet hvor arbeidstakeren er ansatt. Med lovendringen fra nyttår plikter selskapet sekundært å tilby den som nedbemannes annen stilling innenfor konsernet, dersom det finnes annen passende stilling. Plikten omfatter annen passende stilling i selskap i annet land, så lenge dette tilhører samme konsern.  

Etter § 14-2 første ledd har arbeidsgiveren ved nedbemanning og omorganisering også plikt til å gi den ansatte fortrinnsrett til nye stillinger i samme selskap i ett år etter at oppsigelsesfristen løp ut. Fra nyttår utvides fortrinnsretten også til å gjelde annen passende stilling som måtte dukke opp i andre selskaper innenfor samme konsern. Også fortrinnsretten er ment å være sekundær, og gjelder altså kun dersom selskapet ikke selv har ledig stilling å tilby den som nedbemannes.

Det utvidede arbeidsgiveransvaret ble vedtatt i mars 2023, men trådte altså i kraft 1.1.24. Lovendringene følger opp Fougner-utvalgets anbefalinger om å styrke arbeidstakernes rettigheter i et arbeidsliv som stadig består av flere selskaper organisert i konserner.  

Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS har omfattende kompetanse innenfor arbeidsrett, og bistår deg og din bedrift med nødvendig rådgivning.

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us