Merk frister for å gjennomføre selskapsrettslige endringer med virkninger for 2022!

Dersom du og din virksomhet vurderer å gjennomføre fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling med virkning i 2022, begynner det å haste:

26/9/22

Merk at dersom du og din virksomhet vurderer å gjennomføre fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling med virkning i 2022, begynner det å haste:

Beslutninger om selskapsrettslige omstruktureringer som fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse og avvikling utløser et krav om 6 ukers kreditorfrist før omstruktureringen kan gjennomføres. I tillegg må det tas høyde for saksbehandlingstid både i selskapet og hos Foretaksregisteret.

Foretaksregisteret har derfor kunngjort at beslutninger om de nevnte selskapsrettslige endringer må være mottatt av Foretaksregisteret senest innen 10. oktober, for at gjennomføringen med sikkerhet skal kunne registreres i 2022. Videre har Foretaksregisteret kunngjort at melding om gjennomføring av nevnte beslutninger må være sendt Foretaksregisteret senest innen 5. desember dersom en skal være sikker på at registreringen blir gjort før årsskiftet. Selskaper som har besluttet og sendt inn melding om omstrukturering innen 10. oktober må derfor være raske med å følge opp beslutningen så snart kreditorfristen har utløpt.

Dersom du og din virksomhet nå vurderer å omstrukturere i løpet av 2022, anbefaler vi derfor å ta snarlig kontakt med en av våre advokater og revisor for å klargjøre grunnlaget for omstruktureringen og utarbeidelse av de nødvendige dokumenter og melding til Foretaksregisteret.

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us