Stian Wessel

Om 

Stian Wessel

About 

Stian Wessel

Stian arbeider i stor grad med skatte- og selskapsrettslige spørsmål av både nasjonal og internasjonal karakter. Han bistår i forbindelse med omorganiseringer, transaksjoner og generasjonsskifter, herunder kontraktsrettslige og arbeidsrettslige spørsmål. Han har bistått i en rekke saker innenfor ulike bransjer, som for eksempel olje og gass, bygg- og anlegg, eiendomsutvikling, etc. Han bistår også klienter i skattetvister og prosederer saker for norske domstoler.

PRAKSIS

  • Partner, Advokatfirmaet Seland Orwall DA (2016-)
  • Partner, Advokatfirmaet Seland DA (2012-2016)
  • Fast advokat, Advokatfirmaet Seland DA (2008-2011)
  • Dommerfullmektig, Sarpsborg tingrett (2008)
  • Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Seland DA (2006-2008)
  • Førstekonsulent/rådgiver, Finansdepartementets skattelovavdeling (2001-2005)
  • Juridisk assistent, Krigsadvokatene for Sør-Norge (2000-2001)

UTDANNING

  • Cand. jur., Universitetet i Oslo (2000)

Kompetanseområder 

Selskapsrett

Selskapsrett er fundamentet i norsk og internasjonalt næringsliv. Seland | Rödl & Partner AS er en ledende juridisk rådgiver og samarbeidspartner for virksomheter med selskapsrettslige problemstillinger av varierende kompleksitet.

Les mer

Skatt og avgift

Skatt og avgift er et område med høy kompleksitet som stiller strenge krav til juridisk kompetanse og forretningsmessig forståelse. Regelverket innen skatt og avgift Norge preges av stadige endringer.

Les mer

Areas of expertise

Selskapsrett

Selskapsrett er fundamentet i norsk og internasjonalt næringsliv. Seland | Rödl & Partner AS er en ledende juridisk rådgiver og samarbeidspartner for virksomheter med selskapsrettslige problemstillinger av varierende kompleksitet.

Read more

Skatt og avgift

Skatt og avgift er et område med høy kompleksitet som stiller strenge krav til juridisk kompetanse og forretningsmessig forståelse. Regelverket innen skatt og avgift Norge preges av stadige endringer.

Read more

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us