Regnskap og revisjon

Regnskap og revisjon

Ønsker du at vi skal fungere som ditt revisjonsfirmas juridiske avdeling? Vi har over tid utviklet et tett samarbeid med mange revisjonsfirmaer, hvor terskelen for å stille spørsmål er lav begge veier.

I Seland | Rödl & Partner tror vi at rett kompetanse på rett sted er det som skaper mest lønnsomhet og minst risiko for deg som kunde. Seland | Rödl & Partner har derfor i mange år samarbeidet tett med mange mellomstore revisjons- og regnskapsfirmaer. De fleste av disse firmaene har ikke egne juridiske avdelinger, og vi yter løpende bistand på små og store spørsmål knyttet til deres kunder og deres egen virksomhet.

Gjennom vårt løpende samarbeid sørger vi for kostnadseffektiv bistand, og kan ta tak i problemstillinger på et tidlig stadium før problemene vokser seg for store. Vi sørger også for etterutdanningstimer innenfor skatt, merverdiavgift og annet, og leverer aktuelle foredrag i forbindelse med kundearrangementer, internseminarer mv.

Send oss en henvendelse

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg så fort som mulig!

Your message has been submitted.
We will get back to you within 24-48 hours.
Oops! Something went wrong.

Send us a request

Fill out the form and we will contact you as soon as possible!

Your message has been submitted.
We will get back to you within 24-48 hours.
Oops! Something went wrong.

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us