Fast Eiendom

Fast Eiendom

Forvaltning og avkastning for fremtiden

Fast eiendom forbindes gjerne med selve grunnfjellet i hvordan mennesker bor og lever. Det gir konkrete og fysiske rammer for omfattende næringsvirksomhet. Fast eiendom innebærer behov for profesjonell juridisk bistand til forvaltning og avkastning av store verdier for fremtiden. Seland | Rödl & Partner har advokater med lang tradisjon for bistand ved rettslige spørsmål i tilknytning til fast eiendom.

Som oftest kan det være smart å benytte seg av kompetansen til en advokat tidligst mulig i prosessen med å kjøpe eller selge eiendom. På den måten sørger du for juridisk støtte gjennom hele transaksjonen.

Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS arbeider med alle typer saker innenfor fast eiendoms rettsforhold. Vi har en grunnleggende interesse for fagområdet og har erfaring fra svært komplekse problemstillinger. Vi bistår jevnlig med å finne smidige og gode løsninger.

Som advokat vil vi kunne bidra til å sikre at du gjør de rette valgene og at du er beskyttet mot potensielle risikoer og utfordringer i forbindelse med transaksjonen.

Vi er spesialister på alle typer saker innenfor:

  • Rettsforhold mellom grunneiere
  • Utbygging av boliger og næringsbygg
  • Utbyggingsavtaler
  • Forvaltning og omsetning av næringseiendom
  • Leieavtaler
  • Entrepriseoppdrag
  • Konsesjon
  • Tingsrett
  • Grunneierrettigheter

Vi gir tydelige og praktiske råd, forankret i dine kommersielle behov. Hos oss får du personlig oppfølging og du kommuniserer direkte med dine faste kontaktpersoner. For deg som klient betyr dette personlig og effektiv bistand i din sak. 

Allsidig advokat

Seland | Rödl & Partner bistår i tillegg ved spørsmål om utbyggingsavtaler, entrepriseoppdrag, konsesjon og leieavtaler. Vi har bred erfaring med spørsmål knyttet til tingsrett og grunneierrettigheter, slik som for eksempel ekspropriasjonsskjønn, tomtefeste, naborett og eiendomsgrenser, sameieforhold, allemannsretten og friluftsloven. Vi kan også bistå i skatte- og avgiftssaker innenfor alle rettsområder, og har spesialkompetanse på skatt- og avgift ved omsetning og drift av utleie- og næringseiendommer.

Er du ny grunneier eller har spørsmål om landbruk eller samvirke er dette også noe vi har erfaring og kunnskap om.

Unngå dyre overraskelser

Vi hjelper deg med å utføre nødvendige undersøkelser og sjekker av eiendommen og dens historikk, for eksempel ved å sjekke tinglysingsdokumenter og kartlegge eventuelle servitutter eller heftelser på eiendommen. Dette kan bidra til å sikre at du ikke blir overrasket av uforutsette problemer eller risikoer senere i transaksjonen.

Skatt og avgift i forbindelse med eiendom

Vi kan også bistå i skatte- og avgiftssaker innenfor alle rettsområder, og har spesialkompetanse på skatt- og avgift ved omsetning og drift av utleie- og næringseiendommer.

Den samlede kundeporteføljen vår består av både norske og utenlandske selskaper, samvirkeforetak, offentlige myndigheter, organisasjoner, personlig næringsdrivende og enkeltindivider.

Har du spørsmål eller behov for en advokat med spesialfelt fast eiendom? Du kan trygt ta kontakt med oss på telefon eller e-post for å komme i gang.

Hos oss får du samme bistand som hos de større advokatfirmaene, bare med mer personlig tilnærming.

Send oss en henvendelse

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg så fort som mulig!

Your message has been submitted.
We will get back to you within 24-48 hours.
Oops! Something went wrong.

Send us a request

Fill out the form and we will contact you as soon as possible!

Your message has been submitted.
We will get back to you within 24-48 hours.
Oops! Something went wrong.

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us