Fast eiendom

Fast eiendom

Forvaltning og avkastning for fremtiden

Fast eiendom forbindes gjerne med selve grunnfjellet i hvordan mennesker bor og lever. Det gir konkrete og fysiske rammer for omfattende næringsvirksomhet. Fast eiendom innebærer behov for profesjonell juridisk bistand til forvaltning og avkastning av store verdier for fremtiden. Seland | Rödl & Partner har advokater med lang tradisjon for bistand ved rettslige spørsmål i tilknytning til fast eiendom.

Seland | Rödl & Partner arbeider med alle typer saker innenfor fast eiendoms rettsforhold. Dette omfatter alt fra de mer tradisjonelle rettsforhold mellom grunneiere, utbygging av boliger og næringsbygg og til forvaltning og omsetning av næringseiendom. Primærnæring og landbruk er et særskilt fagområde i relasjon til fast eiendom.

Seland | Rödl & Partner bistår i tillegg ved spørsmål om utbyggingsavtaler, entrepriseoppdrag, konsesjon og leieavtaler. Vi har bred erfaring med spørsmål knyttet til tingsrett og grunneierrettigheter, slik som for eksempel ekspropriasjonsskjønn, tomtefeste, naborett og eiendomsgrenser, sameieforhold, allemannsretten og friluftsloven. Vi kan også bistå i skatte- og avgiftssaker innenfor alle rettsområder, og har spesialkompetanse på skatt- og avgift ved omsetning og drift av utleie- og næringseiendommer. Er du ny grunneier eller har spørsmål om landbruk eller samvirke er dette også noe vi har erfaring og kunnskap om.

Spørsmålene og problemstillingene omkring fast eiendoms rettsforhold er mangeartede og kan være kompliserte. Seland | Rödl & Partner har både interesse og erfaring med slike komplekse problemstillinger, og bistår jevnlig med å finne så smidige løsninger som mulig. Ta kontakt med oss så finner vi den beste løsningen for deg.

Send oss en henvendelse

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg så fort som mulig!

Your message has been submitted.
We will get back to you within 24-48 hours.
Oops! Something went wrong.

Send us a request

Fill out the form and we will contact you as soon as possible!

Your message has been submitted.
We will get back to you within 24-48 hours.
Oops! Something went wrong.

Trenger du en advokat med høy kompetanse og personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us