Skatt og avgift

Skatt og avgift

Skattesystemet som plattform og mulighet

Skatt og avgift er et område med høy kompleksitet som stiller strenge krav til juridisk kompetanse og forretningsmessig forståelse. Regelverket innen skatt i Norge preges av stadige endringer. God skatterådgivning er av strategisk betydning for virksomheten. Seland | Rödl & Partner bistår en rekke ulike norske og utenlandske virksomheter og gir praktiske skatteråd, forankret i klientens kommersielle behov.

Seland | Rödl & Partner er et av landets større advokatfirmaer innen skatte- og avgiftsrett. Skatteavdelingen består av 9 advokater med lang og omfattende erfaring innen fagfeltet. Samtlige av advokatene i skatteavdelingen har verdifull erfaring fra skatte- og avgiftsforvaltningen eller Finansdepartementet, skattelovavdelingen.

Vi bistår med løpende skatterådgivning til våre klienter, i særlig grad ved kjøp og salg av virksomheter, restruktureringer og andre transaksjoner. Videre rådgir vi jevnlig ved transaksjoner over landegrensene, og andre spørsmål av global karakter.

I tillegg til skatt har vi en betydelig avgiftsrettslig kompetanse. Vi bistår klienter i spørsmål om merverdiavgift og andre avgifter, inkludert avgiftsmessige spørsmål ved internasjonale forhold. Vi har dessuten god kunnskap om både toll og særskatteregimene i Norge.

Seland | Rödl & Partner bistår også ved prosesser mot skattemyndighetene. Vi fører regelmessig skatte- og avgiftssaker for domstolene.

1. Skatt og avgift

Dette temaet dreier seg om pengene dine, enten du er privatperson eller virksomhet. Det er ingen tvil om at skatt og avgift er vanskelig. Navigerer du riktig for å få de skatte- og avgiftsfradragene du har krav på? Det er samtidig viktig å ikke gå over grensen å skape en risiko for deg som privatperson, eller for virksomheten din.

2. Skattesystemet som mulighet og trussel

I mange år hadde skatteetaten som mantra: «rett skatt til rett tid», vi har fremdeles dette mantraet. Man skal betale skatt, men ikke mer enn man må. Det er fradragene, de skattefrie transaksjonene og den korrekte prisingen (f.eks i konserner) man er ute etter. Kan man ikke dokumentere disse tingene, så vil skattekontoret lett kunne lande på at vilkårene for hva man ønsker å oppnå ikke er oppfylt, med skatteplikt som resultat.

Skatte- avgifts- og selskapsretts-regelverket er hver for seg ekstremt komplekse, det blir ikke lettere når dette skal anvendes i kombinasjon med hverandre. Vi bistår store og små, nasjonale og internasjonale bedrifter med å lykkes, uten å pådra seg risiko, innenfor alle disse fagområdene.

Send oss en henvendelse

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg så fort som mulig!

Your message has been submitted.
We will get back to you within 24-48 hours.
Oops! Something went wrong.

Send us a request

Fill out the form and we will contact you as soon as possible!

Your message has been submitted.
We will get back to you within 24-48 hours.
Oops! Something went wrong.

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us