Anniken Ramse

Om 

Anniken Ramse

About 

Anniken Ramse

Ramse har bred forretningsjuridisk erfaring, og bistår blant annet innen kontraktsrett, selskapsrett, fast eiendom/entreprise og merverdiavgift. Hun bistår i omstruktureringer, transaksjoner og generasjonsskifter, samt merverdiavgiftsspørsmål både av nasjonal og internasjonal karakter. Hun bistår også i tvisteløsning og prosedyre.

Ramse har bistått med utarbeidelse og revisjon av tjenestekontrakter og standard avtaledokumenter, blant annet innen regnskapsførsel, IT og entreprise. Hun er og mye brukt som foreleser.

PRAKSIS

  • Partner, Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS (2022-)
  • Partner, Advokatfirmaet Seland Orwal AS (2021-2022)
  • Partner, Advokatfirmaet Seland Orwall DA (2017-2021)
  • Fast advokat, Advokatfirmaet Strandenæs/Advokatfirmaet Strandenæs AS (2010-2017)
  • Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Strandenæs (2007-2010)
  • Juridisk utreder, Advokatfirmaet Strandenæs (2004-2007)

UTDANNING

  • Advokatbevilling (2010)
  • Cand. jur, Universitetet i Oslo (2007)
  • Spesialfag petroleumskontrakter, selskapsrett og konkurranserett

Kompetanseområder 

Selskapsrett

Selskapsrett er fundamentet i norsk og internasjonalt næringsliv. Seland | Rödl & Partner AS er en ledende juridisk rådgiver og samarbeidspartner for virksomheter med selskapsrettslige problemstillinger av varierende kompleksitet.

Les mer

Skatt og avgift

Skatt og avgift er et område med høy kompleksitet som stiller strenge krav til juridisk kompetanse og forretningsmessig forståelse. Regelverket innen skatt og avgift Norge preges av stadige endringer.

Les mer

Fast Eiendom

Fast Eiendom forbindes gjerne med selve grunnfjellet i hvordan mennesker bor log lever. Det gir konkrete og fysiske rammer for omfattende næringsvirksomhet.

Les mer

Areas of expertise

Selskapsrett

Selskapsrett er fundamentet i norsk og internasjonalt næringsliv. Seland | Rödl & Partner AS er en ledende juridisk rådgiver og samarbeidspartner for virksomheter med selskapsrettslige problemstillinger av varierende kompleksitet.

Read more

Skatt og avgift

Skatt og avgift er et område med høy kompleksitet som stiller strenge krav til juridisk kompetanse og forretningsmessig forståelse. Regelverket innen skatt og avgift Norge preges av stadige endringer.

Read more

Fast Eiendom

Fast Eiendom forbindes gjerne med selve grunnfjellet i hvordan mennesker bor log lever. Det gir konkrete og fysiske rammer for omfattende næringsvirksomhet.

Read more

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us