Selskapsrett

Selskapsrett

Rammer for transaksjoner og vekst

Selskapsrett er fundamentet i norsk og internasjonalt næringsliv. Seland | Rödl & Partner er en ledende juridisk rådgiver og samarbeidspartner for virksomheter med selskapsrettslige problemstillinger av varierende kompleksitet. Vi bistår med utforming av nødvendig avtaleverk og dokumentasjon, som gjennomgang av arbeidskontrakter og oppsigelsesprosesser. Våre advokater har også omfattende erfaring med å yte transaksjonsbasert juridisk bistand ved kjøp og salg av virksomheter eller aksjer, fusjoner og fisjoner, og restruktureringer (M&A).

Selskapsrett og transaksjonsbasert rådgivning utgjør en meget sentral del av Seland | Rödl & Partner sin virksomhet. Våre advokaters erfaring, kompetanse og kommersielle innsikt ivaretar og sikrer en helhetlig juridisk bistand tilpasset forretningsmessige hensyn og våre klienters behov.

Vår kompetanse dekker alle selskapsformer, herunder blant annet aksje- og allmennaksjeselskaper, samvirkeforetak, ansvarlige selskaper, kommandittselskap, indre selskap, foreninger og stiftelser. Vi har bred erfaring fra å utforme kontrakter, aksjonæravtaler, gjennomføre emisjoner, håndtere og forebygge eierkonflikter, utarbeide dokumentasjon og mye mer.

Seland | Rödl & Partner håndterer en rekke transaksjonsoppdrag hvert år. Transaksjoner stiller store krav til tverrfaglig kunnskap og spisskompetanse innenfor enkeltområder som f.eks. kontrakts- og selskapsrett, skatterett, arbeidsrett og konkurranserett. Seland | Rödl & Partner vil ved behov etablere effektive team av advokater med relevant kompetanse for valg av transaksjonsmodell, implementere transaksjonene, samt ivareta nødvendig fremdrift i prosessen.

Våre advokater bistår i forhandlinger og flere advokater har bred praktisk erfaring gjennom styrearbeid.

Send oss en henvendelse

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg så fort som mulig!

Your message has been submitted.
We will get back to you within 24-48 hours.
Oops! Something went wrong.

Send us a request

Fill out the form and we will contact you as soon as possible!

Your message has been submitted.
We will get back to you within 24-48 hours.
Oops! Something went wrong.

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us