Primærnæring (skog- og landbruk)

Primærnæring (skog- og landbruk)

Spesialisert advokat med jordnær rådgivning

Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS har gjennom mange år bistått klienter innenfor landbruk, skogbruk og annen næringsvirksomhet med basis i primærnæringen. Flere av våre advokater har bakgrunn som advokater i Norges Bondelag. Seland | Rödl & PArtner AS  gir praktiske råd til næringen som gir grobunn for vekst.

Primærnæringen er en omfattende og variert næring i Norge, og innebærer forvaltning av store og viktige verdier med lange tradisjoner. Primærnæring er ikke en entydig rettsdisiplin, men består av mange ulike rettsområder. Seland | Rödl & Partner AS har kompetanse innenfor de ulike rettsområder som er relevante for næringen.

Kyndig advokat med bred fagkunnskap innenfor landbruk

Seland | Rödl & Partner AS har betydelig erfaring som juridisk rådgiver innen landbruk. Vi besitter den spesialkunnskap som kreves, både om landbruk som virksomhet og om de aktuelle rettsregler. Landbruket er en dynamisk næring, og både rettslige og økonomiske rammevilkår er i stadig endring. Som advokat kjenner vi næringen fra innsiden gjennom vårt langvarige samarbeid med ulike aktører innen landbruket.

Seland | Rödl & Partner AS har som advokat arbeider blant annet med odels- og åsetesrett, jord- og skoglovgivning, generasjonsskifter for landbruket og konsesjonslovgivning. Mange landbruksmessige spørsmål har tilknytning til fast eiendom, for eksempel ekspropriasjon, tomteutvikling, overdragelser, skjønn, mv., og Seland | Rödl & Partner AS har spesialkompetanse innen slike spørsmål. Seland | Rödl & Partner AS har god erfaring med rettslige spørsmål knyttet til skogsvirksomhet. Vi har dessuten advokater med kjennskap til regelverket som regulerer fiskerinæringen.

Flere av våre advokater har bakgrunn fra Norges Bondelag, og vi har samarbeidsavtale med Bondelaget.

Ønsker du mer informasjon om hvordan vi som advokat kan bistå i din sak, kan du trygt ta kontakt med oss.Hos oss får du personlig oppfølging direkte fra våre spesialister på landbruk.

Send oss en henvendelse

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg så fort som mulig!

Your message has been submitted.
We will get back to you within 24-48 hours.
Oops! Something went wrong.

Send us a request

Fill out the form and we will contact you as soon as possible!

Your message has been submitted.
We will get back to you within 24-48 hours.
Oops! Something went wrong.

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us