Månedens SelandProfil: Johan S. Seland

Johan har vært partner i Advokatfirmaet Seland DA siden 1993 og arbeider særlig med fast eiendoms rettsforhold, skatte- og avgiftsrett, selskapsrett, arbeidsrett, kontraktsrett samt prosedyre.

No items found.
17/9/12

Johan har vært partner i Advokatfirmaet Seland DA siden 1993 og arbeider særlig med fast eiendoms rettsforhold, skatte- og avgiftsrett, selskapsrett, arbeidsrett, kontraktsrett samt prosedyre. Han er leder av en av Selands mange fagrupper; Eiendomsgruppen. Johan har også en rekke styreverv og er medforfatter av boken "Umsatzsteuerrecht - national und international".

Nedenfor følger hans artikkel om temaet: Overtakelse av nybygd eierseksjon.

Ved overtakelse av nybygd eierseksjon legger vanligvis selger og megler til grunn at hele kjøpesummen skal frigis til selger. Det er imidlertid viktig å passe på de begrensninger i egen rettslig kompetanse som ligger implisitt i eierseksjonsloven, samt å være bevisst på forskjellen mellom egen bruksenhet med enerett til bruk og fellesarealer.

Eierseksjonen består for det første av en bruksenhet og eventuelle tilleggsdeler til denne. Eieren har enerett til bruk av bruksenheten med tilleggsdeler. I tillegg består eierseksjonen av en ideell andel av fellesarealene. Fellesarealene er alt det som ikke er bruksenheter/tilleggsdeler til bruksenheter. Bruksenheten er således ganske begrenset – det er leiligheten med innvendige vegger mv. og tilleggsdeler i form av boder mv. Resten er fellesarealer – det betyr at selve bygningskroppen med alle tekniske installasjoner (heis, ventilasjon, elektrisk anlegg, rør mv), kjeller, tak, yttervegger, utearealer/tomt – er fellesarealer. Av kjøpesummen for en eierseksjon utgjør således betaling for bruksenheten en relativt liten andel.

Ved overtakelse av en nybygd eierseksjon har kjøperen bare rettslig kompetanse til å overta bruksenheten. Den rettslige kompetansen til å overta fellesarealene tilligger sameiet. Ofte forholder det seg slik at deler av fellesarealene heller ikke er ferdige når overtakelse av boligen finner sted – typisk er ikke utearealene satt i stand ved overtakelse på vinteren.

Ved overtakelse er det derfor viktig at det kun er den andel av kjøpesummen som ikke gjelder fellesarealene som frigis direkte ved overtakelsen. Den andel som gjelder fellesarealene, kan først frigis etterhvert som sameiet aksepterer og overtar fellesarealene som fullførte.

Dersom ytterligere informasjon er ønskelig står selvfølgelig Advokatfirmaet Seland til disposisjon.

Johan.seland@seland-law.no

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us