Siste nytt

Prisavslag i pose og sekk? Mangler ved fellesareal i eierseksjonssameier

Prisavslag i pose og sekk? Mangler ved fellesareal i eierseksjonssameier

Ved kjøp en leilighet i et eierseksjonssameie kan der være mangler ved fellesarealet. Kjøperen vil da ha et krav om prisavslag mot selgeren.

Les mer   
Vi lanserer advokattjenester på nett, for folk flest. Først ut er arverett og familierett

Vi lanserer advokattjenester på nett, for folk flest. Først ut er arverett og familierett

Den digitale tjenesten er et samarbeid mellom Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS og Lexly. Lexly er ledende i Norden på digitale juridiske tjenester. Tjenesten rulles ut for privatkunder i Norge allerede onsdag denne uken.

Les mer   
Grunnrenteskatten – ender ikke sluttregningen uansett i laksedisken?

Grunnrenteskatten – ender ikke sluttregningen uansett i laksedisken?

Regjeringen høster kritikk for sitt forslag til grunnrenteskatt for havbruksnæringen. Deres begrunnelse er at oppdrettere, gjennom et begrenset antall konsesjoner, får tilgang på norske havområder og fjorder som gir dem en «superprofitt» på samme måte som oljenæring, vann- og vindkraft. Denne «superprofitten», som også kalles grunnrente, skal altså beskattes. Forslaget blir selvsagt heftig diskutert. Men uansett om man er for eller mot grunnrenteskatt for oppdrettsnæringen, har selve forslaget noen åpenbare svakheter som Stortinget bør adressere.

Les mer   
Stortinget vedtar trolig kraftig innskjerping av innleiereglene

Stortinget vedtar trolig kraftig innskjerping av innleiereglene

Vi gir deg her hovedtrekkene i det som foreslås vedtatt.

Les mer   
Grunnrenteskatt i havbruksnæringen

Grunnrenteskatt i havbruksnæringen

Den 28.9.2022 sendte Finansdepartementet ut et høringsnotat med forslag om innføring av grunnrenteskatt i havbruksnæringen. Lovendringen er foreslått å tre ikraft fra 1.1.2023. I denne artikkelen ser vi nærmere på innholdet i forslaget.

Les mer   
Tomtefesters rett til å føre opp gjerde rundt sin fritidseiendom

Tomtefesters rett til å føre opp gjerde rundt sin fritidseiendom

Hvilken rett har fester til å oppføre gjerde rundt sin fritidseiendom? I takt med at stadig flere naturområder bygges ut med fritidseiendommer, har vi sett et økende antall konflikter mellom beite- og fritidsinteresser. Alle som har dyr på beite i områder hvor det er festede fritidseiendommer, bør derfor kjenne til hvilke regler som gjelder for festers adgang til å oppføre gjerde.

Les mer   
Endringer i arbeidsmiljøloven, forskriften om hjemmekontor, og ikrafttredelse av åpenhetsloven

Endringer i arbeidsmiljøloven, forskriften om hjemmekontor, og ikrafttredelse av åpenhetsloven

Den tidligere generelle adgangen til midlertidig ansettelse for inntil 12 måneder i arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) f ble opphevet 1. juli 2022. Arbeidsavtaler basert på den nå opphevede bestemmelsen påvirkes ikke av endringen og er fremdeles gyldige. Dersom du er i tvil om regelen fortsatt gjelder for dine ansatte bistår Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner deg gjerne med en vurdering av dette.

Les mer   
Fast eiendom

Fast eiendom

Høyesterett med avklarende avgjørelser om eiendomsrett oppover i luften. Spørsmålet for høyesterett var om grunneiere under gondolbane etablert på Voss kunne være parter i erstatningssaken. Høyesteretts svar på spørsmålet var avhengig av eiendomsrettens utstrekning i luftrommet over eiendommene.

Les mer   
Digital gjennomføring av styremøter og generalforsamling i aksjeselskaper – hvilke regler gjelder?

Digital gjennomføring av styremøter og generalforsamling i aksjeselskaper – hvilke regler gjelder?

Reglene for avholdelse av styremøter og generalforsamling i aksjeloven likestiller nå fysiske og digitale møter. Dette legger til rette for at selskapet kan gjennomføre disse møtene på en mer kostnadsbesparende og tidseffektiv måte.

Les mer   
Eierskifteboka - eierskifte i landbruket

Eierskifteboka - eierskifte i landbruket

Advokat og partner i Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner, Svein Aalling, lanserer i oktober boken «Eierskifte i Landbruket» sammen med Ole Chr. Hallesby. Les om prosessen ved salg av jordbrukseiendom, og få svar på tilhørende spørsmål av juridisk, økonomisk og mellommenneskelig karakter.

Les mer   
Statsbudsjettet 2023 – stramt, men bedre enn fryktet

Statsbudsjettet 2023 – stramt, men bedre enn fryktet

Den varslede stoppregelen er satt på vent til 2024. Det innføres økt utbytteskatt og arbeidsgiveravgift, og som ventet innføres merverdiavgift på elbiler over 500.000 kroner.

Les mer   
Merk frister for å gjennomføre selskapsrettslige endringer med virkninger for 2022!

Merk frister for å gjennomføre selskapsrettslige endringer med virkninger for 2022!

Dersom du og din virksomhet vurderer å gjennomføre fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling med virkning i 2022, begynner det å haste:

Les mer   

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å legge igjen e-postadressen din aksepterer du vår personvernerklæring.
Thanks for joining our newsletter.
Oops! Something went wrong.