Siste nytt

Elinor Kaland tiltrer som advokatfullmektig

Elinor Kaland tiltrer som advokatfullmektig

Elinor Kaland har tiltrådt som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Seland Orwall AS.

Les mer   
De viktigste forslagene i revidert nasjonalbudsjett

De viktigste forslagene i revidert nasjonalbudsjett

Så langt har 2021 også vært et annerledes-år. Men også et annerledes-år krever et revidert nasjonalbudsjett, og tradisjonen tro gir vi dere de viktigste nyhetene på skatte- og avgiftsområdet i det reviderte nasjonalbudsjettet.

Les mer   
Er du vår nye kollega?

Er du vår nye kollega?

Advokatfirmaet Seland Orwall DA søker etter nye medarbeidere som ønsker å arbeide innenfor våre kjerneområder, for snarlig inntredelse.

Les mer   
Seland Orwall har flyttet til Parkkvartalet

Seland Orwall har flyttet til Parkkvartalet

Advokatfirmaet Seland Orwall har flyttet til Parkkvartalet, og holder nå til i 5. etasje i Parkveien 55, like ved Slottsparken.

Les mer   
De viktigste forslagene i Statsbudsjettet 2021

De viktigste forslagene i Statsbudsjettet 2021

Regjeringen følger opp flere av punktene i Granavolden-plattformen. Men det er ingen tvil om at pandemien også påvirker norsk skatte- og avgiftslovgivning.

Les mer   
Intervju med advokatfullmektig Kristine Hovind Bøhnsdalen

Intervju med advokatfullmektig Kristine Hovind Bøhnsdalen

I Seland Orwall er vi så heldige å ha mange flotte ansatte: Fra administrasjonsansatte og studentmedarbeidere til firmaets partnere, advokater og advokatfullmektiger.

Les mer   
Arealsvikt ga rett til krav på erstatning

Arealsvikt ga rett til krav på erstatning

En av våre klienter vant nylig frem i en dom i Borgarting lagmannsrett i en sak som gjaldt arealsvikt – dommen viser at arealsvikt ikke bare er et spørsmål om prosentregning.

Les mer   
Eiendomssalg kan utløse etteroppgjør

Eiendomssalg kan utløse etteroppgjør

I siste utgavet av bladet Bedre Gardsdrift skriver advokatfullmektig Kristine Hovind Bøhnsdalen og advokat og partner Svein Aalling om etteroppgjør etter odelsloven § 57. Artikkelen kan også leses i sin helhet nedenfor.

Les mer   
Dette er nytt i revidert nasjonalbudsjett 2020

Dette er nytt i revidert nasjonalbudsjett 2020

Norge står i en ganske annerledes situasjon enn vi gjorde ved fremleggelsen at nasjonalbudsjettet for 2020. I revidert nasjonalbudsjett fremlegges enda flere tiltak for å stimulere til sysselsetting og økonomisk vekst og bøte på de økonomiske konsekvensene av corona-pandemien.

Les mer   
Midlertidig lov om rekonstruksjon – kan det redde selskapet?

Midlertidig lov om rekonstruksjon – kan det redde selskapet?

Regjeringen har foreslått en ny lov om rekonstruksjon, som midlertidig skal erstatte konkurslovens regler om gjeldsforhandling. Koronakrisen har ført til økonomiske problemer for mange norske selskaper.

Les mer   
Coronatiltakene – status for arbeidsgiveravgiften

Coronatiltakene – status for arbeidsgiveravgiften

Noen av tiltakene regjeringen har kommet med for å dempe effektene av coronatiltakene, berører arbeidsgiveravgiften. Her finner du de viktigste tiltakene oppsummert, samt status for disse.

Les mer   
Nasjonal veileder for psykologer, optikere mv. er klar

Nasjonal veileder for psykologer, optikere mv. er klar

Landets barnehager er åpnet opp igjen, etter å ha vært stengt siden 13. mars. Det er igjen lov å dra på hytta, og psykologer, optikere og fysioterapeuter kan delvis gjenoppta mer av sin virksomhet. Det er enda lenge igjen til man kan si at Norge er oppe og går som normalt, men noen av regjeringens smittetiltak mykes opp.

Les mer   

Trenger du en advokat med høy kompetanse og personlig tilnærming?

Kontakt oss